ارتباط

آدرس : تبریز، خیابان فردوسی، کوچه مشکاه، مسجد دارالسّلام، بخش فعالیت های مجازی و نرم افزاری کانون فرهنگی هنری وارثان انتظار تبریز| کانون تخصصی مهدویت استان آ.ش

سامانه پیام کوتاه(آوا) :                    ۱۰۰۰۴۱۱۵۵۴۹۳۸۳

تلفن :                                                 ۰۴۱۳۵۵۴۹۳۸۳

رایانامه :                                          info@kve.ir

نام شما دوست عزیز (الزامییست بی زحمت)

پست الکترونیکتون (الزامییست بی زحمت)

موضوع

پیغوم پسغومتون